CNY cheatsheet

Nian2 nian2 you3 yu2

Yi2 ma3 nei4 li4
God with you

Hua1 kai1 fu4 gui4
Flower power

Advertisements